Privacy Statement (AVG)

 • 0 Reacties
 • 829 Gelezen

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

*

Offline shoppy

 • *
 • 7114
 • Geslacht: Man
 • Hou het netjes
  • De Winkel Advies & Support
Privacy Statement (AVG)
« Gepost op: 23 oktober 2018, 13:20:52 »
Privacy Statement

 • Identiteit van de verantwoordelijke
  In dit privacy statement wordt uitgelegd op welke wijze wij, alfaromeo156club.nl,  persoonsgegevens verwerken. Alfaromeo156club.nl wordt geëxploiteerd door Ad-missie, statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50630156.

  Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met alfaromeo156club.nl:
  E-mail: info@synoptico.nl

 • Wettelijke grondslag
  Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

  Uitvoeren overeenkomst
  alfaromeo156club.nl verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en alfaromeo156club.nl.

  Toestemming
  alfaromeo156club.nl verwerkt persoonsgegevens indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

  Gerechtvaardigd belang
  alfaromeo156club.nl heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten of overig nieuws dat betrekking heeft op alfaromeo156club.nl. alfaromeo156club.nl zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

 • Doel van de verwerking
  Uitvoeren van een overeenkomst
  alfaromeo156club.nl verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

  De dienstverlening te verbeteren
  alfaromeo156club.nl verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan alfaromeo156club.nl u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.

  Contact met u op te nemen
  alfaromeo156club.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met alfaromeo156club.nl zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

  Wettelijke verplichting na te komen
  alfaromeo156club.nl verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op alfaromeo156club.nl rustende wettelijke verplichting.

 • Gegevens die wij delen
  De door u verstrekte persoonsgegevens worden ook opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) software systemen van derden. Met deze derden heeft alfaromeo156club.nl een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

  alfaromeo156club.nl zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien alfaromeo156club.nl daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

 • Beveiliging
  alfaromeo156club.nl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. alfaromeo156club.nl heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

  De website van alfaromeo156club.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan alfaromeo156club.nl verzonden.

 • Duur van de opslag
  alfaromeo156club.nl zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken en nadat de overeenkomst tussen u en alfaromeo156club.nl eindigt zal alfaromeo156club.nl de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat alfaromeo156club.nl deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.

  Indien alfaromeo156club.nl daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal alfaromeo156club.nl uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en alfaromeo156club.nl. In dat geval zal alfaromeo156club.nl u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat alfaromeo156club.nl daarvoor heeft.

 • Wijziging van het privacy statement
  alfaromeo156club.nl is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien alfaromeo156club.nl overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.


 • Uw rechten
  Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens alfaromeo156club.nl kan uitoefenen.

  Recht om toestemming in te trekken
  Indien alfaromeo156club.nl van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

  Recht van inzage en correctie
  U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door alfaromeo156club.nl verwerkte persoonsgegevens (door alfaromeo156club.nl ) te laten corrigeren.

  Recht van vergetelheid
  U heeft het recht om alfaromeo156club.nl te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient alfaromeo156club.nl aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van alfaromeo156club.nl.

  Recht om een klacht in te dienen
  U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met alfaromeo156club.nl tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:
  Autoriteit Persoonsgegevens:  Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

 • Toepasselijk recht & overige
  Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

  Indien alfaromeo156club.nl overgaat op een derde partij of dat alfaromeo156club.nl fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

  Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan alfaromeo156club.nl (info@synoptico.nl) kenbaar te maken.

 • Welke persoonsgegevens alfaromeo156club.nl verwerkt

  Door u te verstrekken (persoons)gegevens:
  Persoonsgegevens die alfaromeo156club.nl via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte  persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door alfaromeo156club.nl geleverde diensten.
  Indien u een contactformulier op de website invult verwerkt alfaromeo156club.nl in ieder geval de volgende persoonsgegevens:
      
  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw woonplaats.

 • Cookies
  Bij het bezoeken aan alfaromeo156club.nl kunnen er cookies geplaatst worden in je browser, en van je webbrowser worden gelezen. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van de browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan websites van ISN en andere websites op internet. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt het gebruik van cookies weigeren meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Het (selectief) weigeren van cookies kan leiden tot inlogproblemen op alfaromeo156club.nl.

  Google Analytics
  alfaromeo156club.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ISN, de exploitant van alfaromeo156club.nl, te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en op welke manier ze de site bezoeken. De door een cookie gegenereerde informatie over je gebruik van alfaromeo156club.nl (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je alfaromeo156club.nl gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor ISN, de exploitant van alfaromeo156club.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google en/of ISN mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en/of ISN hiertoe wettelijk wordt/worden verplicht.

  Advertentievertoningen en –kliks
  Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door het OpenX banner management systeem van ISN, de exploitant van alfaromeo156club.nl, en door advertentienetwerken waaraan ISN mogelijk deelneemt. Wanneer je op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door ISN worden opgeslagen in zogenaamde logfiles, welke ten behoeve van de financiële en commerciële verantwoording gedurende enkele maanden kunnen worden bewaard.

  IP adressen
  Zowel Google Analytics als Open X kunnen IP adressen registreren. ISN gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt, en herleidt deze gegevens dus niet tot specifieke personen. Ook Google Analytics zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
« Laatst bewerkt op: 23 oktober 2018, 13:54:49 door shoppy »
#Lidnr. 1130
Huidige:
Spider 2.0 TS 1996 Grigio Negozio

ex-Bella's
156 1.9JTDm-jet 16v Distictive 200+PK 430Nm
156 1.6TS LPi
166 3.0V6 24v Super